Громадськй портал Львова головна Головна    Додати до вибраного До вибраного   до вибраного Контакти   
Громадський портал Львова
Чи є місцева влада прозорою і відкритою?
реклама »
КОМЕНТАРІ
Інтерв'ю
Як би то мало бути
Позиція громадськості
Позиція місцевої влади

ІНІЦІАТИВИ
Громадські об’єднання та рухи
Громадські колегії
Громадські слухання
Громадські дискусії

НОРМОТВОРЧІСТЬ
Проекти регуляторних актів
Проекти нормативних актів
Громадська експертиза рішень ради

МІСЬКЕ УРЯДУВАННЯ
Депутати ради
Виконавчий комітет
Керуючий справами виконкому
Секретар ради
Заступники міського голови
Міський голова
Постійні комісії ради

E-урядування
Територіальній громаді
Юридичним особам
Службовцям (чиновникам)

НОРМОТВОРЧІСТЬ : Проекти нормативних актів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА СТВОРЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У М.ЛЬВОВІ

Вівторок, 19 вересня, 2006
Проект положення, що пропонується для обговорення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються мешканцями, які на законних підставах проживають на території міста Львова, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення".

1.2. ОСН є однією із форм участі членів територіальної громади міста Львова у вирішенні окремих питань місцевого значення.

1.3. Основними завданнями органу самоорганізації населення є :

1.3.1. Створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

1.3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

1.3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

1.4. Органами самоорганізації населення є:

1.4.1 будинкові комітети (у межах території будинку, кількох будинків);

1.4.2 вуличні комітети (у межах території вулиці, кількох вулиць);

1.4.3 квартальні комітети (у межах території кварталу);

1.4.4 комітети мікрорайонів (у межах території житлово-експлуатаційної організації);

1.4.5 комітети районів у місті (у межах одного, або кількох районів у місті).

2. ПОРЯДОК ІНІЦІЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

2.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до Львівської міської ради звертаються збори (конференція) мешканців за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини мешканців відповідної території (будинку, будинків), які мають право голосу.

Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

2.2. На зборах (конференції) мешканців за місцем проживання приймаються рішення про:

а) ініціювання створення органу самоорганізації населення;

б) назву органу самоорганізації населення;

в) основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;

г) територію, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення, кількість населення;

д) обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси мешканців - учасників зборів (конференції) у Львівської міської ради;

е) доручення ініціативній групі щодо подання до Львівської міської ради заяви про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

2.3. На виконання рішення зборів (конференції) мешканців за місцем проживання ініціативна група подає до Львівської міської ради:

а) заяву про створення органу самоорганізації населення (додаток 2.1);

б) протокол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності органу самоорганізації населення (додаток 2.2);

в) список учасників зборів (конференції), за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси та підпису кожного учасника зборів (конференції) мешканців (додаток 2.3).

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

3.1. Надання дозволу на створення ОСН здійснюється Львівською міською радою.

Документи на створення ОСН реєструються відповідно до встановленого порядку і направляються до управління державної реєстрації.

3.2. Питання про створення ОСН, винесене на розгляд Львівської міської ради, розглядається на найближчому її засіданні (сесії) за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.

У рішенні Львівської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення обов’язково зазначаються:

3.2.1 назва органу самоорганізації населення;

3.2.2 основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення;

3.2.3 повноваження органу самоорганізації населення та умови їх здійснення;

3.2.4 територія, у межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

3.4. Рішення Львівської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома мешканців у встановленому порядку.

Ініціативній групі зі створення органу самоорганізації населення видається копія рішення Львівської міської ради.

3.5. Львівська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених Законом України "Про органи самоорганізації населення".

3.6. Рішення Львівської міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

3.7. Всі створені органи самоорганізації населення у м.Львові вносяться до єдиного реєстру органів самоорганізації населення, який ведеться виконавчим органом Львівської міської ради (додаток 2.4).

4. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

4.1. ОСН обирається на термін повноважень Львівської міської ради.

4.2. Повноваження ОСН можуть бути достроково припинені відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення".

4.3. Питання про припинення повноважень ОСН вноситься на розгляд Львівської міської ради за поданням міського голови Львова, депутатів Львівської міської ради, постійних комісій міської ради, виконавчого органу Львівської міської ради.

4.4. Розгляд Львівською міською радою питання про припинення повноважень ОСН відбувається за тією ж процедурою, що і надання дозволу на їх створення.

Керуючий справами виконкому М.Литвинюк

 

Додаток 2.1

до Порядку надання дозволу на

створення органу самоорганізації

населення у м.Львові

Типовий зразок

Львівська міська рада

79008, м.Львів, пл. Ринок, 1

Ініціативної групи зі створення органу самоорганізації населення

(будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону)

“ _______ назва ________ “

ЗАЯВА

про створення органу самоорганізації населення

Відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення", враховуючи рішення зборів (конференції) мешканців за місцем проживання (від ___ 200_ року) з ініціювання створення органу самоорганізації населення, просимо надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення:

а) будинкового комітету “_ назва _“ у межах будинку №_ (будинків №№) на вул._____ в ____ районі м. Львова;

б) вуличного комітету “_назва_“ у межах вулиці ____, (частини вулиці ____, вулиць _____) в ____ районі м. Львова;

в) квартального комітету “_назва_“ у межах території кварталу, обмеженого вулицями ____ в _____ районі м. Львова;

г) комітету мікрорайону “_назва_“ у межах території окремого мікрорайону (житлово-експлуатаційної організації №_) в ____ районі м. Львова.

Додатки:

1. Протокол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання (від ___ 200_ року) з ініціювання створення органу самоорганізації населення.

2. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення.

Ініціативна група:

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Домашня адреса

Серія і номер паспорта

Підпис

Керуючий справами виконкому М.Литвинюк


Додаток 2.2

до Порядку надання дозволу на

створення органу самоорганізації

населення у м.Львові

Типовий зразок

Протокол

зборів (конференції) мешканців за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення – Будинкового комітету (вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону) "________________________________"

“__" _____________ 200__ року

Присутні:

1. Учасники зборів (конференції) – мешканці в кількості ______ осіб (список – Додаток 2).

У будинку № ____ (будинках №№ ____ ) на вул._____________ в ____________ районі м.Львова (у межах території вуличного, квартального, комітету мікрорайону) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) ______ осіб, в тому числі, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ______ осіб.

2. Запрошені:

а) депутати Верховної ради України (Львівської міської ради);

б) представники виконавчого комітету Львівської міської ради ( ______________ районної адміністрації м.Львова);

в) інші.

Порядок денний:

1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.

2. Легітимність зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.

3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.

4. Створення органу самоорганізації населення:

4.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення.

4.2. Назва органу самоорганізації населення.

4.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення.

4.4. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення, кількість мешканців.

4.5. Легалізація органу самоорганізації населення.

5. Обрання ініціативної групи для представництва інтересів мешканців – учасників зборів (конференції) – в органах місцевого самоврядування та державної влади м.Львова.

6. Доручення ініціативній групі подати до Львівської міської ради заяву про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) серед мешканців за місцем проживання.

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь" (що становить більше половини мешканців відповідної території, які мають право голосу)

Ухвалено:

1) Обрати головою зборів (конференції):

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта

Домашня адреса

Підпис[1]

2) Обрати секретарем зборів (конференції) :

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Серія і номер паспорта

Домашня адреса

Підпис[2]

2. Легітимність зборів (конференції) мешканців за місцем проживання

1) У будинку № ____ (будинках №№ ____ ) на вул._____________ в ____________ районі м.Львова (у межах території вуличного, квартального, комітету мікрорайону) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) ______ осіб, в тому числі, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ______ осіб.

2) У зборах беруть участь ______ осіб, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь" (що становить більше половини мешканців відповідної території, які мають право голосу)

Ухвалено:

1) У зборах беруть участь ______ осіб, що становить більше половини мешканців будинку № ____ (будинків №№ ____ ) на вул._____________ в ____________ районі м.Львова (вуличного, квартального, комітету мікрорайону), які на законних підставах тут проживають (зареєстровані за місцем проживання), та досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.

2) Вважати збори (конференцію) мешканців за місцем проживання легітимними.

3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) мешканців за місцем проживання

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь"

Ухвалено:

Затвердити наступний порядок денний зборів (конференції) мешканців за місцем проживання:

4. Створення органу самоорганізації населення:

4.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення.

4.2. Назва органу самоорганізації населення.

4.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення.

4.4. Територія, у межах якої діятиме орган самоорганізації населення, кількість мешканців.

4.5. Легалізація органу самоорганізації населення.

5. Обрання ініціативної групи для представництва інтересів мешканців – учасників зборів (конференції) – в органах місцевого самоврядування та державної влади м.Львова.

6. Доручення ініціативній групі подати до Львівської міської ради заяву про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

4. Створення органу самоорганізації населення:

4.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь"

Ухвалено:

1) Ініціювати створення органу самоорганізації населення.

4.2. Назва органу самоорганізації населення

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь"

Ухвалено:

1) Органу самоорганізації населення дати таку назву: Орган самоорганізації населення – Будинковий комітет (вуличний, квартальний комітет, комітет мікрорайону) "________________________________".

4.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь"

Ухвалено:

1) Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення такі:

а) створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

б) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

в) участь у реалізації соціально-економічного та культурного розвитку м.Львова.

4.4. Територія, у межах якої діятиме орган самоорганізації населення, кількість мешканців

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь"

Ухвалено:

1) Територія, у межах якої діятиме орган самоорганізації населення, така:

будинок № ____ (будинки №№ ____ ) на вул._____________ в ____________ районі м.Львові (або межі вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону, в разі створення такого).

2) Кількість мешканців, які проживають на території діяльності органу самоорганізації населення: складає ______ осіб.

4.5. Легалізація органу самоорганізації населення

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь"

Ухвалено:

1) Легалізацію органу самоорганізації населення здійснити шляхом його реєстрації з набуттям статусу юридичної особи (в разі повідомлення про заснування, в порядку, визначеному у п.11 ст. 13 Закону України “Про органи самоорганізації населення", без набуття статусу юридичної особи).

5. Обрання ініціативної групи для представництва інтересів мешканців – учасників зборів (конференції) – в органах місцевого самоврядування та державної влади міста Львова.

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь"

Ухвалено:

1) Обрати ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси мешканців – учасників зборів (конференції) у Львівській міській раді у кількості ______ осіб.

2) Обрати склад ініціативної групи, персонально:

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Домашня адреса

Серія і номер паспорта

Підпис[3]

6. Доручення ініціативній групі подати до Львівської міської ради заяву про ініціювання створення органу самоорганізації населення

Виступили:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Результати голосування

"За"

"Проти"

"Утримались"

"В голосуванні взяли участь"

Ухвалено:

1) Доручити ініціативній групі подати до Львівської міської ради заяву про ініціювання створення органу самоорганізації населення та надання дозволу на створення органу самоорганізації населення – Будинкового комітету (вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону) "________________________________".

Прізвище, ім’я, по батькові

Підпис

Голова зборів (конференції)

Секретар зборів (конференції)

Член ініціативної групи

Член ініціативної групи

Член ініціативної групи

Керуючий справами виконкому М.Литвинюк


[1]Підписом особа засвідчує свою згоду бути головою зборів (конференції)

[2]Підписом особа засвідчує свою згоду бути секретарем зборів (конференції)

[3]Підписом особа засвідчує свою згоду бути членом ініціативної групи


Читайте також:
Ухвала Львівської міської ради Про впорядкування діяльності комп’ютерних клубів, інтернет-клубів,інтернет-кафе, які розташовані на території м.Львова
Комплексна програма профілактики узалежнень від ігрового бізнесу серед дітей та молоді у місті Львові .
Про Основні напрями бюджетної політики міста Львова на 2007 рік (Бюджетна резолюція)
Проект "Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Львова"
Про затвердження "Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові, порядку надання дозволів на розміщення об"єктів дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг".

 
Громадськість запитує у місцевої влади
Пошук рішень Львівської Міської Ради
Громадське обговорення проектів рішень

НОВИНИ
16 березня 2007 Асоціація комп’ютерних клубів Львова проти старих санітарних норм
16 березня 2007 У мерії презентували програму соціального захисту і реабілітації інвалідів
16 березня 2007 Служба перевезень неповносправних діятиме у Львові до кінця року
16 березня 2007 Садовий щедро подякував працівникам ЖКГ
16 березня 2007 Створено нову тарифну комісію

АНОНСИ
12 березня 2007 20 березня 2007 р. ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ: «ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ»
26 лютого 2007 Конференція "Молодь і церква в сучасному суспільстві". 3 березня 2007 р.
20 лютого 2007 Громадські слухання щодо створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова. Час проведення 2 березня 2007 р.
16 лютого 2007 Громадські слухання щодо розміру інвестиційного внеску інвесторів (замовників) на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова. Час проведення 12 березня 2007 р.
07 лютого 2007 21.02.2007 р. Громадські слухання щодо розміщення малих архітектурних форм


РОЗСИЛКА

 

ПОШУК

 

Громадський портал Львова

.
Copyright © Ярослав Жукровський , Роман Библюк.
Інформаційно-правовий Центр "Наше право", Агентство Інтернет Реклами -­ 2006 р.