Громадськй портал Львова головна Головна    Додати до вибраного До вибраного   до вибраного Контакти   
Громадський портал Львова
Чи є місцева влада прозорою і відкритою?
реклама »
КОМЕНТАРІ
Інтерв'ю
Як би то мало бути
Позиція громадськості
Позиція місцевої влади

ІНІЦІАТИВИ
Громадські об’єднання та рухи
Громадські колегії
Громадські слухання
Громадські дискусії

НОРМОТВОРЧІСТЬ
Проекти регуляторних актів
Проекти нормативних актів
Громадська експертиза рішень ради

МІСЬКЕ УРЯДУВАННЯ
Депутати ради
Виконавчий комітет
Керуючий справами виконкому
Секретар ради
Заступники міського голови
Міський голова
Постійні комісії ради

E-урядування
Територіальній громаді
Юридичним особам
Службовцям (чиновникам)

НОРМОТВОРЧІСТЬ : Проекти нормативних актів

Комплексна програма профілактики узалежнень від ігрового бізнесу серед дітей та молоді у місті Львові .

Понеділок, 04 грудня, 2006
Проект програми, що пропонується відділом по роботі з неповнолітніми Львівської міської ради (виноситься на громадські слухання 09.12.2006 р.)

                                              Схвалено

на засідані спеціальної комісії

                                     „__”__________ 2006 р.       

         

Комплексна програма профілактики  узалежнень від ігрового бізнесу серед дітей та молоді у місті Львові 

 

 

I. Організаційно-методичне забезпечення профілактики узалежнень від ігрового бізнесу ceред дітей

 

1. Систематично на засіданнях координаційної ради з питань неповнолітніх аналізувати стан контролю за обєктами ігрового бізнесу та закладами, які надають послуги із оренди компютерів та компютерних програм у кожному районі міста. За результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, корегувати заплановані заходи  щодо запобігання нездорових тенденцій у дитячому та підлітковому середовищі.

                                                                  Термін: постійно.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики, районні адміністрації.

2. Забезпечити розробку та видання методичної та довідкової літератури з питань запобігання узалежненям від ігрового бізнесу та комп’ютерів у підлітковому середовищі для батьків, спеціалістів, які працюють з дітьми у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах і установах  та широкого кола громадськості.

Термін: постійно.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

3. Запровадити проведення систематичних семінарів, нарад, круглих столів з метою координації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів і визначення пріорітетних заходів щодо запобігання  узалежнень від ігровогобізнесу серед дітей та молоді.

Термін: постійно.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики, районні адміністрації, ЛМУ УМВСУ.

4. Запровадити комп'ютерний облік неповнолітніх осіб, схильних до узалежнень від ігрового бізнесу  для забезпечення проведення цілеспрямованої виховної та роз'яснювальної роботи серед них, своєчасного реагування на вчинені ними  протиправних дій.  

Термін: до 31.12.2006 р.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики, районні адміністрації.

II. Правове забезпечення протидії  узалежненям від ігрового бізнесу

 

1. З метою вдосконалення правової бази з питань профілактики узалежнень та діяльності відповідних органів місцевого самоврядування підготувати та винести на розгляд виконкому такі питання:

- „Про пріорітетні напрямки роботи виконавчих органів ради  в галузі соціального захисту непоівнолітніх”.

                                                                  Термін: 1 квартал 2007 р.

 

Відповідальні: відділ у справах неповнолітніх департаменту гуманітарної та соціальної політики.

- “Про роботу виконавчих органів ради з  питань контролю за дітьми, які схильні до протиправних дій та узалежнень від компютерних технологій”

Термін: 1 квартал 2008 р.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

-”Про роботу районних адміністрацій в галузі протидії негативним тенденціям, які пов’язані з діяльністю закладів ігрового бізнесу та комп’ютерними клубами”;

                                                                  Термін: 4 квартал 2007 р.

Відповідальні: департамент гуманітарної  політики.

-“Про створення  центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді у районах міста

Термін: 2008 р.

Відповідальні: департамент

гуманітарної  політики.

- „Про стан реконструкції та використання ігрових майданчиків на території міста”

                                                                  Термін: 1 квартал 2008 р.

Відповідальні: департамент

гуманітарної  політики.

 

11I. Мінімалізація негативного впливу ігрового бізнесу на дітей

 

1.  Здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків, юнаків та дівчат, які не мають постійних доходів і джерел для існування, збереження існуючої мережі державних і громадських інститутів надання соціальної підтримки неповнолітнім, організації їх дозвілля і відпочинку, а також утворення з цією метою центрів соціальної служби для молоді, бюро і центрів надання учням та студентам послуг у працевлаштуванні для роботи у вільний від навчання час і під час канікул.

                                                                  Термін: 2008 р.

Відповідальні: департамент

гуманітарної  політики.

2. Забезпечити виконання міської програми організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи. Продовжити роботу для створення спортивних клубів за місцем проживання дітей і молоді, спеціалізованих спортивних класів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей та підлітків, схильних до правопорушень.

Термін: постійно.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

3. Розробити план реконструкції та забезпечити   ефективну експлуатацію спортивних та дитячих майданчиків.

                                                                  Термін: до 01.11 2006 р..

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

4. Забезпечити створення мережі УДЮМК у Сихівському та Ряснянському мікрорайонах.

                                                                 Термін: 2007 р..

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

5. Вжити заходів щодо збільшення штатної чисельності працівників УДЮМК та налагодження їх співпраці із спортивними федераціями з метою запровадження циклічної системи змагань, облік і реєстрацію спортивних осередків з різних видів спорту та проведення серед них турнірів з класифікацією за територіальним поділом, класом майстерності та віком.

                                                                  Термін: 2007 р..

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

6. З метою росту чисельності дітей, які залучені до проведення заходів змістовного дозвілля через систему УДЮМК, продовжити заходи щодо оновлення матерально-технічної бази клубів за місцем проживання.                                                                              Термін: постійно.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

7. Вивчити можливість обладнання у парках, місцях масового відпочинку, рекреаційних лісопаркових зонах пункти прокату спортивного інвентаря і обладнання.

                                                                  Термін: 1 квартал 2007 р..

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

8. Збільшити надання фінансової підтримки у проведенні культорологічних заходів недержавних організацій, які працюють з дітьми та молоддю на теренах міста.

Термін: 2007 рік.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

9. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги.

                                                                  Термін: постійно.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики, райадміністрації.

10. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі від ігрового бізнесу, забезпечити виявлення дітей, які ухиляються від навчання, жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих. Проводити спільні оперативно-профілактичні операці.

                                                                  Термін: постійно.

Відповідальні:  ЛМУ УМВСУ, відділ у справах неповнолітніх.

11. Активізувати  проведення профілактичних рейдів "Урок" , "Вокзал",та ін.

                                                                  Термін: постійно.

Відповідальні:  ЛМУ УМВСУ, відділ у справах неповнолітніх.

12. Організувати опублікування у засобах масової інформації окремих нормативно-правових актів з питань соціально-правового захисту неповнолітніх.

                                                                  Термін: постійно.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

13. Продовжити практику проведення  на телебаченні та радіо   публіцистично-інформаційних програм для дітей з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти неповнолітніх та молоді, запобігання негативним проявам в їх середовищі, несприятливого впливу узалежнень від азартних ігор на психічний розвиток та загальний стан здоровя дитини.

Термін: постійно.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

14. Проводити благодійні культурно-мистецькі акції з метою пропаганди здорового способу життя молоді.

Термін: постійно.

Відповідальні:  департамент гуманітарної політики.

15.Продовжити практику створення центрів, які працюють на засадах „Клінік, дружніх до молоді” при поліклінічних відділеннях у всіх районах міста.

Термін: постійно.

Відповідальні: департамент гуманітарної політики.

 

 

 

Голова спеціальної комісії                                  

 


Читайте також:
Ухвала Львівської міської ради Про впорядкування діяльності комп’ютерних клубів, інтернет-клубів,інтернет-кафе, які розташовані на території м.Львова
Про Основні напрями бюджетної політики міста Львова на 2007 рік (Бюджетна резолюція)
Проект "Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Львова"
Про затвердження "Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові, порядку надання дозволів на розміщення об"єктів дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг".
"Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

 
Громадськість запитує у місцевої влади
Пошук рішень Львівської Міської Ради
Громадське обговорення проектів рішень

НОВИНИ
16 березня 2007 Асоціація комп’ютерних клубів Львова проти старих санітарних норм
16 березня 2007 У мерії презентували програму соціального захисту і реабілітації інвалідів
16 березня 2007 Служба перевезень неповносправних діятиме у Львові до кінця року
16 березня 2007 Садовий щедро подякував працівникам ЖКГ
16 березня 2007 Створено нову тарифну комісію

АНОНСИ
12 березня 2007 20 березня 2007 р. ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ: «ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ»
26 лютого 2007 Конференція "Молодь і церква в сучасному суспільстві". 3 березня 2007 р.
20 лютого 2007 Громадські слухання щодо створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова. Час проведення 2 березня 2007 р.
16 лютого 2007 Громадські слухання щодо розміру інвестиційного внеску інвесторів (замовників) на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова. Час проведення 12 березня 2007 р.
07 лютого 2007 21.02.2007 р. Громадські слухання щодо розміщення малих архітектурних форм


РОЗСИЛКА

 

ПОШУК

 

Громадський портал Львова

.
Copyright © Ярослав Жукровський , Роман Библюк.
Інформаційно-правовий Центр "Наше право", Агентство Інтернет Реклами -­ 2006 р.