Громадськй портал Львова головна Головна    Додати до вибраного До вибраного   до вибраного Контакти   
Громадський портал Львова
Чи є місцева влада прозорою і відкритою?
реклама »
КОМЕНТАРІ
Інтерв'ю
Як би то мало бути
Позиція громадськості
Позиція місцевої влади

ІНІЦІАТИВИ
Громадські об’єднання та рухи
Громадські колегії
Громадські слухання
Громадські дискусії

НОРМОТВОРЧІСТЬ
Проекти регуляторних актів
Проекти нормативних актів
Громадська експертиза рішень ради

МІСЬКЕ УРЯДУВАННЯ
Депутати ради
Виконавчий комітет
Керуючий справами виконкому
Секретар ради
Заступники міського голови
Міський голова
Постійні комісії ради

E-урядування
Територіальній громаді
Юридичним особам
Службовцям (чиновникам)

НОРМОТВОРЧІСТЬ : Проекти нормативних актів

Про затвердження "Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові, порядку надання дозволів на розміщення об"єктів дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг".

П'ятниця, 06 жовтня, 2006
Пропонуємо для ознайомлення проект ухвали, який ми розшукали у глибинах сайту Львівської міської ради.

Про затвердження "Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові, порядку надання дозволів на розміщення об"єктів дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг".

 

Керуючись Конституцією України, відповідно до ст. 26.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. 17 Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори”, ст. 15 Закону України “Про систему оподаткування”, наказу Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.2000 р. № 227 “Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності“, наказу МЗЕЗторгу України від 08.07.1996р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», Львівська міська рада ухвалила:

 

1. Затвердити “Правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові, порядку надання дозволів на розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг” (додається).

 

2. Встановити, що місцевими дозвільними органами є:

- управління промисловості та підприємництва ( УПП) – для видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

- управління архітектури і містобудування (УАМ) – для видачі дозволів на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності;

- районна адміністрація – для видачі дозволів на відкриття будівельного майданчика для встановлення стаціонарної малої архітектурної форми;

- управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин (УПРЗМ) – для надання адміністративних послуг щодо виділення земельних ділянок для встановлення малих архітектурних форм.

 

3. Встановити, що дрібнороздрібна мережа об’єктів торгівлі, громадського харчування і сфери послуг м.Львова є допоміжною та доповнюючою до мережі стаціонарних об’єктів торгівлі, громадського харчування та ринкового господарства, і може розміщуватись в першу чергу у місцях, де відсутня належна кількість стаціонарних об’єктів відповідного профілю.

 

4. Встановити, що стаціонарні малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності відносяться до тимчасових споруд, свідоцтво на право власності яких не видається, а надані в оренду земельні ділянки для їх розміщення викупу не підлягають.

 

5. Управлінню земельних ресурсів та регулювання земельних відносин у місячний термін подати пропозиції щодо збільшення орендної плати за землю для встановлення малих архітектурних форм у м.Львові.

 

6. Виконавчим органам міської ради у місячний термін з дня набрання чинності даної ухвали привести розпорядчі документи у відповідність до прийнятої ухвали.

 

7. Суб’єктам підприємницької діяльності у місячний термін привести у відповідність з ухвалою розміщення малих архітектурних форм на території м.Львова.

 

8. Вважати такими, що втратили чинність:

- ухвалу Львівської міської ради від 14.11.2002р. №121 «Про затвердження «Порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові, надання дозволів на розміщення та відкриття об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування»;

- ухвалу Львівської міської ради від 29.01.2004р. №997 «Про затвердження локальних схем розміщення пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території Галицького району м.Львова»;

- ухвалу Львівської міської ради від 12.06.2003р. №516 «Про затвердження локальних схем розміщення пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території Сихівського району м.Львова» зі змінами і доповненнями згідно з ухвалою від 30.09.2004р. №1774;

- ухвалу Львівської міської ради від 12.06.2003р. №517 «Про затвердження локальних схем розміщення пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території Шевченківського району м.Львова»;

- ухвалу Львівської міської ради від 29.05.2003р. №429 «Про затвердження локальних схем розміщення пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території Залізничного району м.Львова»;

- рішення виконавчого комітету від 04.04.2003р. №237 «Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності» зі змінами і доповненнями згідно з рішенням виконкому від 01.08.2003р. №690;

- рішення виконавчого комітету від 29.10.2004р. №1089 «Про впорядкування встановлення тимчасових об’єктів дрібнорозрібної торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування»;

- рішення виконавчого комітету від 06.04.2001р. №172 «Про видачу дозволів на розміщення пересувних дрібнороздрібних торгових об’єктів за межами центральної частини м.Львова» зі змінами і доповненнями згідно з рішенням виконкому від 07.08.2002р. №263.

 

9. ЛМУ УМВСУ у Львівській області вживати заходів щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами на території м.Львова, про результати щоквартально інформувати міську раду.

Термін: постійно. Відповідальний: начальник ЛМУ УМВСУ у Львівській області.

 

10. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань промисловості та підприємництва.

 

Міський голова А.Садовий

 

Додаток до ухвали

 

Правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові та видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі,громадського харчування та сфери послуг.

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Ці Правила розроблені згідно з Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,наказом МЗЕЗторгу України від 08.07.1996р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», наказом Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.2000 р. № 227 “Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності“, ухвалою міської ради № 816 “Про Правила благоустрою і утримання території м.Львова“, іншими нормативними актами України.

 

1.2. Правила встановлюють порядок розміщення у м. Львові малих архітектурних форм (МАФ) для здійснення підприємницької діяльності з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, торгівельних, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників.

 

1.3. Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб, які встановлюють малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності у місті Львові.

 

1.4. Суб’єкти підприємницької діяльності набувають права на земельну ділянку на підставі і в порядку, передбаченими чинним земельним законодавством України, а в разі подання декількох заявок на одне й те саме місце розташування – шляхом проведення конкурсу або аукціону згідно з Законом України «Про оренду землі».

 

2. Визначення термінів.

 

2.1. В цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1. мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності (далі - мала архітектурна форма, МАФ) - невелика споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів, в т.ч.:

- пересувна мала архітектурна форма – тимчасова конструкція, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, ятка, ємність, торговельний автомат, автомагазин, тимчасовий літній майданчик;

- ятка – пересувний торговельний пункт складанно-розбірної конструкції для здійснення роздрібного продажу товарів, без торговельного залу для покупців, на одне робоче місце із товарним запасом на один день торгівлі, підлягає щоденному демонтажу;
- тимчасовий літній майданчик – пересувний пункт громадського харчування з кількістю місць для обслуговування до 20 осіб, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу громадського харчування, магазину, в теплий період року з 01.03. по 01.11, без відповідного облаштування робочих місць, підлягає щоденному демонтажу;

- стаціонарна мала архітектурна форма — тимчасова одноповерхова споруда торговельно-побутового призначення, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей площею до 30,0 кв.м - кіоск, одноповерховий павільйон, відкритий літній майданчик;

- кіоск - тимчасова стаціонарна споруда торговельно-побутового призначення, висотою не більше 4-х метрів без влаштування фундаментів, з можливим під'єднанням до інженерних комунікацій, займає окреме приміщення і не має торговельного залу для покупців;

- відкритий літній майданчик - стаціонарний пункт громадського харчування з кількістю місць для обслуговування 20 осіб і більше, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу громадського харчування, магазину, в теплий період року з 01.03. по 01.11. Робочі місця повинні бути обладнані холодильним, торгово-технологічним обладнанням, мати електроенергію, холодну і гарячу проточну воду, каналізацію;

- павільйон - одноповерховий стаціонарний торговельний пункт, пункт громадського харчування, побутового обслуговування площею до 30,0 кв.м, висотою не більше 4-х метрів, без влаштування фундаментів з можливим під'єднанням до інженерних комунікацій, займає окрему споруду полегшеної конструкції і має торговий зал для покупців;

 

2.1.2. дозвіл на розміщення малої архітектурної форми – документ встановленої форми, що дає право суб’єкту підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми, виданий управлінням архітектури і містобудування (УАМ) за умови виникнення права на земельну ділянку; плата за видачу дозволу на розміщення малої архітектурної форми не справляється.

 

2.1.3. паспорт прив’язки малої архітектурної форми – включає план прив’язки малої архітектурної форми на топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо естетичного, колірного вирішення та інженерного забезпечення об’єкта;

 

2.1.4. місце розміщення малої архітектурної форми – земельна ділянка несільськогосподарського призначення, право на яку набувається суб’єктами підприємницької діяльності відповідно до земельного законодавства;

 

2.1.5. дрібнороздрібна торговельна мережа –частина роздрібної торговельної мережі, яка об’єднує об’єкти торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, розміщені в спорудах некапітального типу або в пересувних технічних засобах, і призначена для організування продажу товарів певного асортименту з використовуванням найпростішої технології торговельно-побутового процесу;

 

2.1.6. дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування (надалі- дозвіл на розміщення об’єкту) – це дозвільний документ встановленої форми, виданий управлінням промисловості та підприємництва, що визначає право суб’єкта підприємницької діяльності розпочати та здійснювати торгівлю, організовувати громадське харчування та побутове обслуговування у встановлених для цього місцях. Місцевий збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування справляється управлінням промисловості та підприємництва у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і зараховується до районних бюджетів. Суб’єкти підприємницької діяльності – платники єдиного податку не сплачують збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

 

2.2. Терміни, що не визначені у цих Правилах, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством.

 

3.Вимоги до розміщення та функціонування малих архітектурних форм.

 

3.1. При розміщенні малих архітектурних форм на території, прилеглій до об’єктів зовнішнього транспорту у межах червоних ліній вулиць і доріг, необхідно дотримуватись актів існуючого законодавства, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови. У разі невідповідності параметрів місця розміщення об’єкту до вимог, викладених нижче, визначаються умови блокування малих архітектурних форм з існуючими спорудами, прив’язки до лінії існуючої забудови, в курдонерах між будинками тощо.

 

3.2. Розміщення об’єктів на платформах інженерних споруд здійснюється на частині їх площі за погодженням відповідних органів державного нагляду, залежно від функціонального призначення, за наявності договору оренди з власником приміщеня або уповноваженої ним особи.

 

3.3. Розміщення малих архітектурних форм в межах історико-культурної заповідної території здійснюється за погодженням з управлінням охорони історичного середовища; в межах червоних ліній міських вулиць і доріг – за погодженням з міжрайонним відділом ДАІ.

 

3.4. Малі архітектурні форми розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок та алей, на відстані не менше ніж 1 метр.

 

3.5. На вулицях і дорогах, де існуючі будинки, споруди та огорожа розміщені на відстані менше, ніж 5 метрів від проїжджої частини, розміщення малих архітектурних форм дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі.

 

Допускається розміщення малих архітектурних форм на тротуарах, ширина яких перевищує передбачені норми ДБН 360-92 для вулиць відповідної категорії за межами пішохідної зони.

 

В охоронних зонах інженерних комунукацій дозволяється розміщувати малі архітектурні форми за обов’язковим погодженням з організаціями, які експлуатують ці комунікації.

 

3.6. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також, впритул до неї, замощення вдосконаленого типу завширшки:

- 2 м з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і конструкції споруди);

- 1м з боку вітрини і службового входу;

- 1,5 м з боку входу для покупців.

 

У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару — до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

Біля кожної малої архітектурної форми їх власники встановлюють урну для сміття.

Якщо у разі зупинки транспортних засобів біля малої архітектурної форми, що розміщена ближче ніж 10 метрів від краю проїжджої частини, виникає перешкода дорожньому руху — влаштовується заїзна “кишеня“ для тимчасової зупинки не менш, як 2-х легкових автомобілів.

 

3.7. Пересувні малі архітектурні форми розміщуються лише на тротуарах завширшки не менше 5 метрів за межею пішохідної частини.

 

3.8. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж повинне здійснюватися з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і гарантувати безпеку користувачів.

 

3.9. Забороняється експлуатація малих архітектурних форм, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечений закритий злив стічних вод у підземні зливостоки.

 

3.10. Здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями з малих архітектурних форм забороняється, якщо пішохідна доступність до них менша 100 м від території або приміщень дошкільних, лікарняних і навчальних закладів.

 

3.11. Забороняється розміщувати малі архітектурні форми біля фасадів адміністративних і культових будівель, біля пам’ятників, фонтанів, клумб, на оглядових і панорамних майданчиках, біля елементів оздоблення будинків і декоративного благоустрою території ближче, ніж у радіусі 100 м.

 

3.12. Не допускається встановлення малих архітектурних форм:

- ближче ніж за 20 м до перехрестя вулиць;

- на зупинці громадського транспорту, яка позначена встановленим дорожнім знаком, на відстані ближче 20 м в обидва боки по тротуару;

- на штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих споруд передбачено проектом будівництва або реконструкції, погодженим та затвердженим в установленому порядку);

- на відстані пішохідної доступності менше 100м від стаціонарних об’єктів торгівлі, громадського харчування та ринкового господарства.

 

3.13. Літні майданчики, а також ятки з продажу морозива повинні розташовуватись поруч з стаціонарними об’єктами торгівлі і громадського харчування та належати власнику відповідного стаціонарного об’єкту.

 

3.14. Малі архітектурні форми повинні відповідати необхідним санітарно-гігієнічним та екологічним умовам.

 

3.15. На фасаді стаціонарних малих архітектурних форм повинна бути вивіска із зазначенням назви господарюючого суб’єкта або власника. Рекламно-інформаційне оформлення малих архітектурних форм повинно бути типовим для даного господарюючого суб’єкта. Вивіска повинна відповідати закону України “Про мови в Україні“.

 

3.16. Пересувні малі архітектурні форми та кіоски повинні бути типовими (крім індивідуальних проектів, погоджених у встановленому порядку), відповідати вимогам нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки, естетичним вимогам, архітектурно вписуватись у навколишнє середовище.

 

Павільйони можуть виготовлятись і споруджуватись за індивідуальними проектами, розміри яких та об’ємно-просторове вирішення вказуються в АПЗ, виходячи із фізичних можливостей ділянок.

 

3.17. У дрібнороздрібній торговельній мережі забороняється продаж:

- продовольчих і непродовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;

- нефасованих і неупакованих продовольчих товарів, крім плодоовочевої продукції та баштанних культур в період сезонного продажу, а також морозива, квітів;

- алкогольних напоїв та тютюнових виробів в об’єктах пересувної мережі, а також в об’єктах стаціонарної мережі – якщо стан приміщень не відповідає вимогам нормативних документів щодо їх зберігання;

- алкогольних напоїв працівниками господарюючого суб’єкта, яким не виповнилося 18 років;

- технічно складних та великогабаритних товарів;

- тканин, взуття (крім домашнього то робочого), швейних виробів (крім робочого одягу та головних уборів для літнього сезону) та виробів верхнього трикотажу, що потребують примірювання;

- дорогоцінних металів, коштовного каміння та виробів з них;

- вогненебезпечних товарів побутової хімії, піротехнічних засобів, паливно-мастильних матеріалів;

- виробів, реалізація яких заборонена законодавчими актами, а також товарів,що не мають відповідних супровідних документів, наявність яких обумовлена нормативними документами та актами.

 

3.18. Всі працівники дрібнороздрібної торговельної мережі повинні пройти інструктаж з питань охорони праці, протипожежної безпеки, санітарних вимог, додержання вимог нормативних документів та актів щодо продажу товарів і торговельного обслуговування покупців. Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів, підлягають у встановленому порядку обов’язковому систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, що зберігаються на робочих місцях працівників. Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.

 

4. Оформлення та видача дозволів на розміщення МАФ та розміщення дрібнороздрібних об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

 

4.1. Для отримання дозволу на розміщення малої архітектурної форми для здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та сфери послуг суб’єкту підприємницької діяльності необхідно подати у встановленому порядку в управління промисловості та підприємництва:

- письмову заяву за формою згідно з додатком 1 до цих Правил із зазначенням бажаного місця та терміну дії, функціонального призначення і характеристики об'єкту;

- топографо-геодезичну основу в М 1:500 із зазначеним орієнтовним місцем розміщення МАФ;

- нотаріально засвідчену копію про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у м.Львові;

- нотаріально засвідчену письмову згоду власника чи орендаря земельної ділянки на розміщення малої архітектурної форми (якщо зазначена ділянка перебуває у приватній власності) з вказанням розміщення об’єкта на графічних матеріалах, що посвідчують землекористування;

- довідку довільної форми про кількість працівників (реалізаторів), яких передбачається працевлаштувати в об’єкті.

 

4.2. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 3.1., відповідальна особа місцевого дозвільного органу реєструє заяву у журналі реєстрації заяв на розміщення малих архітектурних форм.

Рішення про доцільність встановлення МАФ приймається місцевим дозвільним органом у 5-тиденний термін з дня надходження заяви, при необхідності – з виїздом на місце спільно з представником відповідної райадміністрації м.Львова та УАМ. Про прийняте рішення письмово повідомляється заявника. Позитивне рішення місцевого дозвільного органу є підставою для початку процедури отримання дозволу на розміщення МАФ.

У разі відмови у наданні дозволу дозвільний орган надсилає суб”єкту підприємницької діяльності мотивоване повідомлення у 5-ти денний термін після прийняття відповідного рішення, або після закінчення розгляду даного питання.

У наданні дозволу на розміщення об”єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг може бути відмовлено у разі:

- відсутності повного переліку документів, передбачених пунктом 3.1. Правил;

- невідповідності місця розташування малої архітектурної форми вимогам, встановленим чинним законодавством і цими Правилами;

- непогодження Львівською міською радою надання в оренду земельної ділянки або його продовження;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

За наявності позитивного рішення , заявник:

- у встановленому порядку укладає та реєструє договір оренди земельної ділянки;

- розробляє проектну документацію (для стаціонарних МАФ) і погоджує її в установленому порядку;

- у встановленому порядку, відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,отримує в управлінні архітектури і містобудування дозвіл на розміщення малої архітектурної форми. Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми є підставою для отримання дозволу на облаштування будівельного майданчика і вирішення питань землекористування;

- отримує дозвіл на відкриття будівельного майданчика;

- встановлює малу архітектурну форму;
- погоджує асортиментний перелік в територіальних органах державної санітарно-епідеміологічної служби;

- здає малу архітектурну форму в експлуатацію згідно з даними Правилами;
- отримує дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

 

4.3. Дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, за формою згідно з додатком , видається управлінням промисловості та підприємництва після прийняття в експлуатацію малої архітектурної форми при умові подання суб’єктом підприємницької діяльності, крім документів, передбачених пунктом 3.1. Правил, нотаріально завіреної копії дозволу на розміщення МАФ, належним чином затвердженого асортиментного переліку. Дозвіл надається на термін до одного року. Термін дозволу не може перевищувати терміну оренди земельної ділянки. Видача дозволу на розміщення об’єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг реєструється у спеціальному журналі та заноситься в електронну базу даних. Дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг видається при умові заборони передачі в оренду (суборенду, співпрацю тощо) споруд малих архітектурних форм. У випадку виявлення таких випадків дозвіл скасовується у встановленому порядку, передбаченому цими Правилами.

 

Процедура видачі, переоформлення, призупинення та скасування дозволів встановлюється управлінням промисловості та підприємництва на підставі Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

4.4. Зареєстрований та виданий дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування є підставою для початку здійснення підприємницької діяльності в об”єкті.

 

4.5. Дозволи на здійснення одноразової торгівельної діяльності (не більше однієї доби) у встановлених місцях видаються управлінням промисловості та підприємництва на підставі:

- письмової заяви за формою згідно з додатком ;

- нотаріально засвідченої копії про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в Україні;

- погодження з районною СЕС за місцем здійснення діяльності;

- копіі належним чином завіреного платіжного документу про сплату місцевого збору або копію свідоцтва про сплату єдиного податку.

 

При необхідності може виникнути потреба подання інших документів та можуть ставитись додаткові вимоги, що пов’язано з вирішенням окремих питань щодо розміщення та функціонального призначення об’єкта.

 

4.6. Дозволи на розміщення об’єкта для здійснення одноразової торговельної діяльності (не більше однієї доби) видаються у 3-хденний термін з дня надходження заяви і реєструються у встановленому порядку.

 

4.7. Спірні питання виносяться на розгляд міської комісії, яку очолює начальник управління промисловості та підприємництва. Склад та повноваження комісії затверджуються розпорядженням міського голови.

 

5. Видача дозволів на відкриття будівельного майданчика.

 

5.1. Видача дозволів на відкриття будівельного майданчика для встановлення стаціонарних малих архітектурних форм здійснюється відділами комунального господарства районних адміністрацій. Порядок видачі дозволів встановлюється райадміністрацією у порядку, визначеному Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

6. Прийняття до експлуатації малих архітектурних форм.

 

6.1. Мала архітектурна форма приймається до експлуатації комісією за участю суб’єкта підприємницької діяльності. Управління промисловості та підприємництва готує та подає на затвердження міського голови проект розпорядження про положення та склад комісії з прийняття в експлуатацію малих архітектурних форм.

 

7.Призупинення та скасування дозволів.

 

7.1. Видані дозволи призупиняє терміном до 1-го місяця або скасовує орган, що їх видав, при виявленні порушень цих Правил, а саме:

7.1.1. управлінням архітектури і містобудування призупиняється або скасовується дозвіл на розміщення МАФ:

- при встановленні малої архітектурної форми не на визначеному паспортом прив’язки малої архітектурної форми або договором оренди земельної ділянки місці розміщення;

- при виконанні малої архітектурної форми із відхиленнями від погодженої проектної документації;

- при недотриманні санітарно-гігієнічних норм, встановлених для об’єктів даного типу (за поданням територіальних органів державної санітарно-епідеміологічної служби) ;

- за рішенням судових органів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

7.1.2. управлінням промисловості та підприємництва призупиняється або скасовується дозвіл на розміщення об’єкта:

- при порушенні режиму встановленого режиму роботи;

- при порушенні правил акустичного режиму ( на підставі замірів, здійснених органами санепідемслужби);

- при порушенні правил благоустрою ( на підставі документів, складених відповідними службами);

- при порушенні асортиментного переліку товарів, дозволених для реалізації в об’єкті;

- при триразових належним чином зафіксованих контролюючими органами порушеннях правил торгівлі та побутового обслуговування;

- за рішенням судових органів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

7.2. Об’єкти, дозволи на які скасовано, вважаються самовільно встановленими, та підлягають демонтажу у встановленому порядку згідно з діючими “Правилами благоустрою та утримання територій м.Львова“. Відповідальним за демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм є ЛКП «Адміністративно-технічне управління».

 

7.3. Земельні ділянки, зайняті самовільно встановленими малими архітектурними формами, чи по яких розірвано договір оренди або не оформлено належним чином землекористування, вважаються самовільно захопленими. Особи, які самовільно захопили земельні ділянки, відповідають за скоєні правопорушення згідно чинного законодавства.

 

7.4. Суб’єкти підприємницької діяльності не мають права використовувати для підприємницької діяльності самовільно встановлені малі архітектурні форми. Інформація про самовільно встановлені МАФ надається в ДПІ у м.Львові та ЛМУ УМВСУ у Львівській області для вжиття заходів згідно чинного законодавства.

 

8. Переоформлення та внесення змін у дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

 

8.1.Після закінчення терміну дії дозволу цей дозвіл може бути перереєстрований на повторний термін у встановленому порядку при умові згоди власника земельної ділянки (якщо зазначена ділянка перебуває у державній або приватній власності) та відсутності належним чином зареєстрованих порушень чинного законодавства під час попереднього терміну діяльності на підставі:

- заяви суб’єкта підприємницької діяльності встановленої форми;

- договору оренди земельної ділянки та відсутності заборгованості з оплати за землекористування (довідка державної податкової інспекції);

- асортиментного переліку, затвердженого територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби;

- копії належним чином завіреного платіжного документа про сплату збору за розміщення об’єкта або копії свідоцтва платника єдиного податку.

При необхідності може виникнути потреба подання інших документів та можуть ставитись додаткові вимоги, що пов’язано з вирішенням окремих питань щодо розміщення та функціонального призначення об’єкта.

 

8.2. Перереєстрація дозволу повинна бути здійснена заявником не менше, ніж за 20 днів до моменту закінчення терміну його дії.

 

8.3. При зміні власника малої архітектурної форми дозволи не переоформлюються. Новий власник малої архітектурної форми отримує дозвіл у порядку, передбаченому цими Правилами.

 

8.4. При зміні функціонального призначення малої архітектурної форми з ініціативи суб’єкта підприємницької діяльності, суб’єкт звертається до управління промисловості та підприємництва з відповідною заявою.

На підставі позитивного висновку органом, що видав дозвіл на розміщення об’єкта, дозвіл переоформлюється з внесенням плати у розмірі 50% розміру збору за розміщення об’єкта. 


Читайте також:
Ухвала Львівської міської ради Про впорядкування діяльності комп’ютерних клубів, інтернет-клубів,інтернет-кафе, які розташовані на території м.Львова
Комплексна програма профілактики узалежнень від ігрового бізнесу серед дітей та молоді у місті Львові .
Про Основні напрями бюджетної політики міста Львова на 2007 рік (Бюджетна резолюція)
Проект "Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Львова"
"Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

 
Громадськість запитує у місцевої влади
Пошук рішень Львівської Міської Ради
Громадське обговорення проектів рішень

НОВИНИ
16 березня 2007 Асоціація комп’ютерних клубів Львова проти старих санітарних норм
16 березня 2007 У мерії презентували програму соціального захисту і реабілітації інвалідів
16 березня 2007 Служба перевезень неповносправних діятиме у Львові до кінця року
16 березня 2007 Садовий щедро подякував працівникам ЖКГ
16 березня 2007 Створено нову тарифну комісію

АНОНСИ
12 березня 2007 20 березня 2007 р. ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ: «ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ»
26 лютого 2007 Конференція "Молодь і церква в сучасному суспільстві". 3 березня 2007 р.
20 лютого 2007 Громадські слухання щодо створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова. Час проведення 2 березня 2007 р.
16 лютого 2007 Громадські слухання щодо розміру інвестиційного внеску інвесторів (замовників) на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова. Час проведення 12 березня 2007 р.
07 лютого 2007 21.02.2007 р. Громадські слухання щодо розміщення малих архітектурних форм


РОЗСИЛКА

 

ПОШУК

 

Громадський портал Львова

.
Copyright © Ярослав Жукровський , Роман Библюк.
Інформаційно-правовий Центр "Наше право", Агентство Інтернет Реклами -­ 2006 р.