Громадськй портал Львова головна Головна    Додати до вибраного До вибраного   до вибраного Контакти   
Громадський портал Львова
Чи є місцева влада прозорою і відкритою?
реклама »
КОМЕНТАРІ
Інтерв'ю
Як би то мало бути
Позиція громадськості
Позиція місцевої влади

ІНІЦІАТИВИ
Громадські об’єднання та рухи
Громадські колегії
Громадські слухання
Громадські дискусії

НОРМОТВОРЧІСТЬ
Проекти регуляторних актів
Проекти нормативних актів
Громадська експертиза рішень ради

МІСЬКЕ УРЯДУВАННЯ
Депутати ради
Виконавчий комітет
Керуючий справами виконкому
Секретар ради
Заступники міського голови
Міський голова
Постійні комісії ради

E-урядування
Територіальній громаді
Юридичним особам
Службовцям (чиновникам)

НОРМОТВОРЧІСТЬ : Проекти нормативних актів

Проект "Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Львова"

Вівторок, 17 жовтня, 2006
Громадському порталу Львова вдалось отримати "майже конфіденційний" проект ухвали „Про затвердження Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м.Львова”

.................................................................. 

 

Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Львова  

 

Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Львова (далі - Положення) розроблено у відповідності до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", іншими нормативними актами чинного законодавства України з питань оренди майна з метою підвищення ефективності використання комунального майна та забезпечення надходження коштів від оренди майна до бюджету м. Львова.

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Положення регулює відносини, пов'язані з придбанням права на оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Львова на конкурентних засадах.

 

1.2. Реалізація права на оренду комунального майна на конкурентних засадах здійснюється управлінням комунального майна (далі Управлінням) шляхом проведення конкурсів на право укладання договорів оренди цілісних майнових комплексів підприємств та організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що є об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Львова.

 

2. Ініціатива щодо проведення конкурсу на право оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Львова.

 

2.1. Конкурс на право укладання договору оренди об'єкта полягає у визначенні на конкурентних засадах орендаря, який запропонував подальше використання об'єкта оренди при найбільшому розміру орендної плати та найкращі умови використання приміщення.

 

2.2. Рішення про проведення конкурсу приймає Управління у разі надходження протягом п'ятнадцяти робочих днів заяв від двох або більше фізичних або юридичних осіб на той самий об'єкт.

 

3. Умови проведення конкурсу.

 

3.1. Конкурс проводиться при наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) або заяв про оренду майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних або юридичних осіб, а також за особистим рішенням начальника Управління.

 

3.2. Проведення конкурсу за умов, що вказані в п.п. 2.2.,2.3. оголошується Управлінням шляхом "публікування інформації про об'єкт, запропонований для передачі в оренду по конкурсу, у засобах масової інформації.

 

Інформація про об'єкт, запропонований для передачі в оренду по конкурсу, повинна містити наступні відомості.

- найменування та місцезнаходження об'єкту оренди;

- характеристика об'єкту оренди;

- сума експертної оцінки;

- сума застави або гарантії, яка складає 10% від експертної вартості об'єкту оренди згідно п. 3.6.;

- перелік документів для участі у конкурсі;

- кінцевий термін прийняття заяв та документів для участі у конкурсі;

- час та місце проведення конкурсу;

- інша інформація щодо конкретного приміщення.

 

3.3. Конкурс проводиться за такими умовами:

- використання об'єкту оренди при найбільшому розміру орендної плати;

- дотримання вимог експлуатації об'єкту, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм;

- проведення капітального ремонту, реконструкції орендованих основних фондів;

- своєчасна сплата орендної плати та експлуатаційних витрат;

- належне утримання об'єктів соціально-культурного призначення, пам'ятників історії та культури.

 

3.4. Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії наступні документи:

 

3.4.1. Заява, в якій зазначається найменування юридичної особи або прізвища, ім'я по батькові суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання, контактний телефон, мета подальшого використання об'єкту оренди.

 

3.4.2. До заяви додається:

- юридичними особами - нотаріально посвідчені копії установчих документів, копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія довідки органу Державного комітету статистики України про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копія ліцензії на провадження окремих видів підприємницької діяльності (в разі необхідності), техніко-економічне обгрунтування укладання договору оренди (пропозиції щодо експлуатації та поліпшення об'єкту), належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи (у разі потреби).

- фізичними особами - нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, копія довідки органу Державної податкової адміністрації України про присвоєння ідентифікаційного номера, декларація про доходи, отримані від заняття підприємницькою діяльністю або копія довідки про сплату єдиного податку, техніко-економічне обґрунтування укладання договору оренди (пропозиції щодо експлуатації та поліпшення об'єкту).

 

3.5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Управління комунального майна (далі – Управління). Спеціалісти Управління залучені до організаційного забезпечення проведення конкурсу повинні:

- у разі прийняття відповідного рішення начальника Управління про проведення конкурсу повідомити заявників про надходження декількох заяв на один і той же об'єкт оренди і можливістю розгляду їх звернень на конкурентній засаді (заявники, котрі звернулись після оголошення у засобах масової інформації повідомлення не надсилаються);

забезпечити наявність технічного паспорту та проведення експертної оцінки за кошти Управління;

на засідання конкурсної комісії підготувати інформацію щодо учасників конкурсу та переліку документів наданих для розгляду;

- передати телефонограми членам конкурсної комісії та письмово оповістити учасників конкурсу про дату, час та місце проведення конкурсу.

 

3.6. До участі у конкурсі допускаються суб'єкти підприємницької діяльності, які своєчасно подали заяву та документи, передбачені п. 3.4. цього Положення та внесли суму застави яка складає 5 відсотків від експертної вартості об'єкту оренди, але не більш річної суми плати за оренду майна.

 

3.7. Прийом заяв припиняється за 5 робочих днів до початку проведення конкурсу про що повідомляється в оголошенні. Інформація про учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягає розголошенню до проведення конкурсу.

У випадку перенесення дати проведення конкурсу, управління припиняє прийом заяв за 5 днів до визначеної дати конкурсу.

 

3.8. Сума застави повертається особам, які не стали переможцем конкуру, протягом трьох банківських днів з моменту визначення переможця конкурсу. Сума застави, що перерахована переможцем конкурсу зараховується в рахунок орендної плати.

 

3.9. Конкурс проводиться в місячний термін з дня оголошення в місцевих засобах масової інформації повідомлення про проведення конкурсу, а також у день та місці, визначені в оголошенні чи іншим способом конкурсною комісією, склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

 

3.10. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості членів конкурсної комісії.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

Голос голови (у разі його відсутності - заступника голови) конкурсної комісії за умови різного розподілу голосів членів комісії є вирішальним.

 

3.11. Перед початком конкурсної процедури учасники реєструються шляхом внесення відповідних відомостей про явку на засідання конкурсної комісії, надають документ, що засвідчує сплату застави за участь у конкурсі та запечатаний конверт з запропонованою сумою орендної плати.

Конкурс розпочинає та веде голова конкурсної комісії, а у разі відсутності - заступник голови (далі - Головуючий). Конкурс здійснюється у два етапи.

На першому етапі головуючий оголошує засідання конкурсної комісії відкритим, оприлюднює Положення проведення конкурсу, умови конкурсу, в тому числі початковий розмір орендної плати з розрахунку на місяць та у разі необхідності іншу інформацію. Головуючий відкриває конверти з запропонованою сумою орендної плати, надає документи членам конкурсної комісії та доводить інформацію до всіх учасників конкурсу. Оголошується попередній переможець конкурсу. На другому етапі учасники одночасно надають додаткові пропозиції у запечатаному конверті, при цьому пропозиції щодо орендної плати не можуть бути менш, ніж раніше запропоновані. По додатковим пропозиціям учасників визнається остаточно переможець.

 

3.12. Початковий розмір орендної плати визначається з урахуванням цільового призначення використання майна учасниками конкурсу та найбільшій ставки орендної плати.

 

3.13. Відомості про суму застави та суму початкової орендної плати надаються учасникам конкурсу не пізніше за 4 робочих дні до початку проведення конкурсу.

 

3.14. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні та затверджується головою комісії.

 

3.15. Відомості про запропоновані суми орендної плати заносяться до протоколу конкурсу.

 

3.16. Оголошення переможця конкурсу здійснює головуючий. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено у порядку, встановленому чинним законодавством.

Конкурсна комісія має право відкласти прийняття остаточного рішення за результатами розгляду заяв, про що зазначається в протоколі. Про місце та час проведення наступного засідання конкурсної комісії усі учасники повідомляються додатково.

 

3.17. Протокол про результати конкурсу надається управлінню комунального майна та приватизації Львівської міської ради.

 

3.18. У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди сума застави йому не повертається, а договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найбільшу суму орендної плати, після переможця конкурсу, серед інших учасників.

 

3.19. Конкурс визнається таким, що не відбувся та проводиться повторно у випадках:

- наявності рішення судових органів про визнання недійсними результатів конкурсу;

- відмови переможця конкурсу та особи, яка запропонувала найбільший розмір орендної плати після переможця, від укладання договору оренди.

 

3.20. Конкурс визнається таким, що відбувся, при умові дотримання учасниками умов цього Положення п.п. 3.6.,3.11.:  - участі у конкурсі (явки) двох або більш осіб.

 

3.21. Після отримання протоколу про результати проведення конкурсу Управління протягом 15 днів готує пакет документів та надає його разом з проектом рішення про передачу об'єкта в оренду на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради, відповідно до регламенту роботи виконавчого комітету Львівської міської ради.

У разі прийняття позитивного рішення виконавчим комітетом Львівської міської ради управління комунального майна Львівської міської ради укладає з переможцем конкурсу у 15-ти денний термін договір оренди комунального майна. Переможець відшкодовує витрати Управління на виготовлення технічного паспорту та проведення експертної оцінки.

 

3.22. Інформація про результати конкурсу публікується у засобах масової інформації, у яких було вміщено інформацію про його проведення, протягом двадцяти робочих днів з дня проведення конкурсу.

 

3.23. У разі оголошення повторного конкурсу та признання його таким, що не відбувся, об'єкт, відносно якого проводився конкурс, передається в оренду на загальних засадах.

 


Читайте також:
Ухвала Львівської міської ради Про впорядкування діяльності комп’ютерних клубів, інтернет-клубів,інтернет-кафе, які розташовані на території м.Львова
Комплексна програма профілактики узалежнень від ігрового бізнесу серед дітей та молоді у місті Львові .
Про Основні напрями бюджетної політики міста Львова на 2007 рік (Бюджетна резолюція)
Про затвердження "Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові, порядку надання дозволів на розміщення об"єктів дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг".
"Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

 
Громадськість запитує у місцевої влади
Пошук рішень Львівської Міської Ради
Громадське обговорення проектів рішень

НОВИНИ
16 березня 2007 Асоціація комп’ютерних клубів Львова проти старих санітарних норм
16 березня 2007 У мерії презентували програму соціального захисту і реабілітації інвалідів
16 березня 2007 Служба перевезень неповносправних діятиме у Львові до кінця року
16 березня 2007 Садовий щедро подякував працівникам ЖКГ
16 березня 2007 Створено нову тарифну комісію

АНОНСИ
12 березня 2007 20 березня 2007 р. ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ: «ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ»
26 лютого 2007 Конференція "Молодь і церква в сучасному суспільстві". 3 березня 2007 р.
20 лютого 2007 Громадські слухання щодо створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова. Час проведення 2 березня 2007 р.
16 лютого 2007 Громадські слухання щодо розміру інвестиційного внеску інвесторів (замовників) на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова. Час проведення 12 березня 2007 р.
07 лютого 2007 21.02.2007 р. Громадські слухання щодо розміщення малих архітектурних форм


РОЗСИЛКА

 

ПОШУК

 

Громадський портал Львова

.
Copyright © Ярослав Жукровський , Роман Библюк.
Інформаційно-правовий Центр "Наше право", Агентство Інтернет Реклами -­ 2006 р.