Громадськй портал Львова головна Головна    Додати до вибраного До вибраного   до вибраного Контакти   
Громадський портал Львова
Чи є місцева влада прозорою і відкритою?
реклама »
КОМЕНТАРІ
Інтерв'ю
Як би то мало бути
Позиція громадськості
Позиція місцевої влади

ІНІЦІАТИВИ
Громадські об’єднання та рухи
Громадські колегії
Громадські слухання
Громадські дискусії

НОРМОТВОРЧІСТЬ
Проекти регуляторних актів
Проекти нормативних актів
Громадська експертиза рішень ради

МІСЬКЕ УРЯДУВАННЯ
Депутати ради
Виконавчий комітет
Керуючий справами виконкому
Секретар ради
Заступники міського голови
Міський голова
Постійні комісії ради

E-урядування
Територіальній громаді
Юридичним особам
Службовцям (чиновникам)

НОРМОТВОРЧІСТЬ : Проекти нормативних актів

"Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

Неділя, 01 жовтня, 2006
Пропонуємо для ознайомлення проект ухвали, що розглядаєтиметься на пленарному засіданні Львівської міської ради

          Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законами України, ухвалою міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“, враховуючи пропозиції виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради, міська рада ухвалила:

         1. Затвердити розмежування повноважень між виконавчим комітетом, департаментами, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради в межах повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими нормативними актами виконавчим органам міської ради (додаються).

         2. Встановити, що нормативні акти, видані виконавчим комітетом, міським головою, виконавчими органами ради, є чинними у частині, що не суперечать цій ухвалі.

         3. Виконавчим органам ради у встановленому порядку привести у відповідність до цієї ухвали діючі нормативні акти.

         4. Стосовно повноважень виконавчих органів, не врегульованих цією ухвалою, розмежування здійснюється рішенням виконачого комітету міської ради.

         5. Виконавчому комітету затвердити положення про виконавчі органи ради.

                                                                  Термін:   до 10.10.2006 р.

         6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 09.07.2002р. № 174 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ зі змінами та доповненнями.

         7. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.

 

 

 

 

                 Міський голова                                                                     А.Садовий

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток

 

                                                                                      Затверджено

                                                                           ухвалою     міської     ради

                                                                           від ____________ №______

 

 

РОЗМЕЖУВАННЯ

повноважень між виконавчим комітетом, департаментами,

відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради в

межах повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими нормативними актами виконавчим органам міської ради

 

 

Розділ І. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

         1. Забезпечення реалізації затверджених радою програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень ради.

         2. Розгляд проекту міського бюджету, подання його на затвердження  міської ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про результати виконання бюджету.

         3. Координація діяльності департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова.

         4. Cкасування або зміна актів районних адміністрацій, департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

         5. Встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міста; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.

         6. Об’єднання на договірних засадах коштів міського бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.

         7. Розпорядження коштами резервного фонду, визначення порядку фінансування видатків, внесення змін до кошторисів та порядку розподілу видатків.

         8. Встановлення порядку розрахунку та сплати інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури міста, перегляд розміру інвестиційного внеску або звільнення від його сплати в окремих випадках.

         9. Управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених радою межах.

         10. Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.

         11. Надання дозволу, в порядку визначеному радою, на укладення кредитних угод комунальними підприємствами.

         12. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та органзацій, що належать до комунальної власності міста.

         13. Прийняття рішень щодо віднесення підприємств, організацій та установ комунальної власності міста до сфери управління певних виконавчих органів ради.

         14. Вирішення питань щодо використання нежитлових приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності.

         15. Вирішення питання про надання в оперативне управління, повне господарське відання, про передачу на баланс тим чи іншим виконавчим органам ради, а також підприємствам, установам, організаціям, що належать до власності громади міста Львова, комунального майна (рухомого чи нерухомого).

         16. Передача об’єктів комунальної власності міста на договірних умовах в безоплатне користування чи в оренду юридичним або фізичним особам, у тому числі на конкурсних засадах; встановлення порядку надання пільг орендарям комунального майна.

         17. Підготовка пропозицій раді щодо програми приватизації та переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

         18. Розподіл відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності міста (надання, обмін).

         19. Надання відповідно до законодавства громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного або за доступну для них плату житла;

         20. Затвердження актів приймання-передачі відомчого житла, іншого майна у комунальну власність міста.

         21. Прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів та затвердження актів державних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

         22. Затвердження титульного списку об’єктів капітального ремонту житлового фонду.

         23. Прийняття рішень про скасування виданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту та зв'язку у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства.

         24. Надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрацію архітектурних пам'яток, створення інженерно-траспортних мереж тощо.

         25. Надання дозволів на пайову участь у будівництві об’єктів, що будуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

         26. Затвердження Правил паркування транспортних засобів у місті Львові, надання дозволів на організацію автостоянок.

         27. Визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань під­приємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки.

         28. Визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства; забезпечення виконання вимог законодавства про відходи.

         29. Прийняття рішень щодо врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

         30. Затвердження щорічних планів з підготовки проектів регуляторних актів.

         31. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта, прийняття рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду; звертається до міської ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розглядає аналогічні пропозиції міської ради.

         32. Встановлення порядку розгляду, погодження та прийняття нормативних актів з питань, що потребують залучення декількох виконавчих органів.

         33. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ до відання виконавчих органів ради.

 

Розділ II.  ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ,
ПІДПОРЯДКОВАНІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

 

1. ПОВНОВАЖЕННЯ  ДЕПАРТАМЕНТУ “АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ“

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНІСТЮ ТЕКСТ У ФОРМАТІ  DOC


Читайте також:
Ухвала Львівської міської ради Про впорядкування діяльності комп’ютерних клубів, інтернет-клубів,інтернет-кафе, які розташовані на території м.Львова
Комплексна програма профілактики узалежнень від ігрового бізнесу серед дітей та молоді у місті Львові .
Про Основні напрями бюджетної політики міста Львова на 2007 рік (Бюджетна резолюція)
Проект "Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Львова"
Про затвердження "Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові, порядку надання дозволів на розміщення об"єктів дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг".

 
Громадськість запитує у місцевої влади
Пошук рішень Львівської Міської Ради
Громадське обговорення проектів рішень

НОВИНИ
16 березня 2007 Асоціація комп’ютерних клубів Львова проти старих санітарних норм
16 березня 2007 У мерії презентували програму соціального захисту і реабілітації інвалідів
16 березня 2007 Служба перевезень неповносправних діятиме у Львові до кінця року
16 березня 2007 Садовий щедро подякував працівникам ЖКГ
16 березня 2007 Створено нову тарифну комісію

АНОНСИ
12 березня 2007 20 березня 2007 р. ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ: «ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ»
26 лютого 2007 Конференція "Молодь і церква в сучасному суспільстві". 3 березня 2007 р.
20 лютого 2007 Громадські слухання щодо створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова. Час проведення 2 березня 2007 р.
16 лютого 2007 Громадські слухання щодо розміру інвестиційного внеску інвесторів (замовників) на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова. Час проведення 12 березня 2007 р.
07 лютого 2007 21.02.2007 р. Громадські слухання щодо розміщення малих архітектурних форм


РОЗСИЛКА

 

ПОШУК

 

Громадський портал Львова

.
Copyright © Ярослав Жукровський , Роман Библюк.
Інформаційно-правовий Центр "Наше право", Агентство Інтернет Реклами -­ 2006 р.