Як організований стаціонар пологового будинку

Акушерські і гінекологічні відділення лікарні призначені для надання кваліфікованій медичній допомозі жінкам під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді, гінекологічним хворим, а також для забезпечення кваліфікованої медичної допомоги і догляду за новонародженими. Канал корисних порад розповість як це усе виглядає, які норми повинні дотримуватися.

Стаціонар пологового будинку

Пологовий будинок (відділення) надає спеціалізовану допомогу за територіальним принципом, але перша і невідкладна медична допомога надається усім вагітним і породіллям незалежно від місця проживання і відомчої підлеглості установ. Госпіталізація здійснюється за напрямами компетентних медичних працівників, але жінка може і сама звернутися в пологовий будинок (відділення).

Стаціонар пологового будинку включає приміщення приймально-оглядові і для виписки; відділення: родове, післяпологове, патології вагітних, обсервація, гінекологічне, новонароджених, реанімаційне. Пологове і гінекологічні відділення рекомендується по можливості розміщувати в різних корпусах. Приймально-оглядові приміщення акушерських і гінекологічних відділень мають бути роздільними. У них є кімната-фільтр і оглядові кімнати, звідки після санітарної обробки жінка поступає у відповідне відділення.

Родове відділення (приміщення родового блоку) має передпологові палати з кількістю ліжок, що становить 12% розрахункового числа ліжок післяпологового фізіологічного відділення (але не менше 2), палати інтенсивної терапії і родові палати, в яких повинно бути 8% розрахункової кількості ліжок післяпологового фізіологічного відділення (але не менше 2), операційну і оглядові палати.

Норми в стаціонарі пологового будинку

У післяпологовому фізіологічному відділенні повинно бути 50 – 55% розрахункової кількості ліжок відділень пологового будинку. У цьому відділенні організовують палати спільного перебування матері і дитини, що позитивно впливає на протікання післяпологового періоду у жінок і стан новонароджених, сприяє підготовці молодих мам до самостійного догляду за дитиною, дає можливість годувати дитину на його вимогу.

Відділення патології вагітних повинне мати не менше 30% розрахункової кількості акушерських ліжок, а обсервація – 20-25%.

Загальна кількість ліжок відділення новонароджених в пологових будинках (відділеннях) складає 105 – 107% розрахункового числа ліжок післяпологового відділення. Кількість ліжок для новонароджених відділення обсервації відповідає кількості післяпологових ліжок і повинне складати не менше 20% загального числа акушерських ліжок в стаціонарі. У відділенні обсервації, крім того, має бути ізолятор на 1 – 3 ліжка, куди поступають діти, що народилися поза лікувальною установою, при переведенні з інших установ і т. д.

Останніми роками в зв’язку реорганізацією допомоги жінкам переглядається і структура пологового будинку. Вважається перспективним збільшення в процентному відношенні числа ліжок у відділеннях патології вагітних, а також в другому акушерському відділенні, що обумовлено зміною структури причин і частоти різної патології у вагітних жінок і породіль.

Гінекологічні відділення повинні мати ліжка трьох профілів (чи три роздільні відділення): для оперативного, консервативного лікування гінекологічних хворих і штучного переривання вагітності.

Уся діяльність стаціонару фіксується в певних формах облікової і звітної документації.

Летальний кінець при пологах

Материнська смертність – це смертність жінок, пов’язана з виконанням ними генеративної функції. Під материнською смертністю розуміються усі випадки смерті жінок під час вагітності, пологів і після них впродовж 42 днів, за винятком випадків смерті, пов’язаних з травматизмом, пожежами і т. д. Цей показник розраховується як співвідношення жінок, що померли в період виконання генеративної функції, до 100 000 новонароджених дітей:

Головні причини материнської смертності – септичні і екстрагенітальні захворювання, маткові кровотечі при пологах і в післяпологовому періоді, токсикоз вагітних, розриви матки. У боротьбі з материнською смертністю основна роль належить правильній організації і якості медичного обслуговування вагітних жінок і породіль, усього жіночого населення.

Перинатальна смертність – це частота втрати життєздатних плодів, загиблих внутріутробно до початку пологової діяльності і у момент розродження, починаючи з 22 тижнів вагітності, а також новонароджених, таких, що померли в перші 7 діб (168 ч) життя. Життєздатним вважається плід, що досяг при 22-тижневому або пізнішому терміні вагітності маси 500г і більше і довжини тіла 25 см і більше. Народження плоду до 22 тижнів вагітності з масою тіла нижче 500 г і завдовжки менше 25 см вважається викиднем. Але якщо плід народився до 22 тижнів вагітності з масою менше 500 г і завдовжки не менше 25 см і прожив більше 7 діб, тобто більше терміну раннього неонатального періоду, то він також вважається новонародженим і реєструється в РАГСі.

Критерієм живонародження вважається поява внеутробного дихання (тобто якщо після відділення від матері дитина зробила хоч би один вдих, то вона вважається живонародженим). Відсутність внеутробного дихання при народженні або після пожвавлення (реанімаційних заходів) є критерієм мертвонародження навіть за наявності у новонародженого серцебиття. Реєстрація мертвонароджених повинна проводитися в РАГСі впродовж 3 діб після народження, а новонародженого, що помер, впродовж 3 діб після смерті. Усі новонароджені, такі, що померли на першому тижні, реєструються в РАГСі як такі, що народилися, згідно з медичним свідоцтвом про народження.

Показник перинатальної смертності розраховується на 1000 дітей, що народилися живими і мертвими (до 10% вважається низьким, 10-15% – середнім, більше 15% – високим). Він залежить від біологічних, соціально-економічних чинників, якості медичної допомоги, що надається, що необхідно враховувати при розробці конкретних заходів по зниженню рівня смертності, і визначається так:

Причини перинатальної смертності діляться на антенатальні (до пологів), інтранатальні (при пологах) і постнатальні (у ранньому неонатальному періоді), тобто умовно характеризують стан здоров’я матері, протікання вагітності, пологів і раннього неонатального періоду. Усе це знаходить відображення у свідоцтві про перинатальну смерть, яке є найважливішим документом для аналізу причин перинатальної смертності і розробці профілактичних заходів. Причина смерті у свідоцтві шифрується за чотирма пунктами: “а” і “б” для дитини, “в” і “г” для матері. У пункті “а” записується захворювання, яке привело до смерті новонародженого, в пункті “б” – супутні захворювання дитини, в пункті “в” – основне захворювання матері, що зумовило причину смерті дитини, в пункті “г” – супутні захворювання матері, які сприяли смерті дитини.

При зіставленні основних і супутніх захворювань матері і плоду усі випадки перинатальної смерті доцільно розділити на відворотні і невідворотні. До відворотних випадків (25 – 40%) відносяться такі, які можна було не допустити, поліпшивши роботу лікарів, жіночих консультацій, пологових будинків, неонатольної служби. До невідворотних відносяться випадки, пов’язані з потворністю плоду, патологією плаценти і пуповини. Їх усунення стане можливим по мірі розвитку фундаментальних медичних наук і поліпшення соціально-економічних умов.

приміщення фізіологічного відділення пологового будинку, Стаціонар пологового будинку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *